LAT ENG

Sākums
Dublikātmeklētājs
Ekrānuzraugs
Teksta konvertors
Viesu grāmata


Dublikātu meklētājs

Vai nav gadījies tā, ka Tava datora disks sāk nekontrolējami pildīties? Reizēm vienu un to pašu failu kopijas atrodas dažādās direktorijās (mapēs), zem dažādiem nosaukumiem. Kā tikt ar to galā, kā atrast liekos failus? Dublikāatu meklētājs domāts tieši šim nolūkam. Tas pats neko nedara ar failiem , bet uzrāda failu dublikātus un Tavā kompetencē ir dzēst tos vai vēl nē.

Meklēšanas režīmi

Ir divi Dublikāatu meklētāja darbības režīmi – divpusējā un daudzpusējā dublikātu meklēšana .

Divpusējās meklēšanas režīms

Šajā režīmā Dublikāatu meklētājs salīdzina 2 direktoriju komplektus un uzrāda tos failu dublikātus , kuri atrodami vismaz reizi abos komplektos. Piemēram, var paskatīties vai uz ārējā diska esoši faili ir sastopami arī citos datora diskos.

Daudzpusējās meklēšanas režīms

Šajā režīmā ir tikai 1 direktoriju komplekts un Dublikāatu meklētājs uzrāda identiskos failus, kuri sastopami šajās direktorijās vismaz 2 reizes.

Failu identiskuma kritēriji

Ir 4 kritēriji pēc kuriem Dublikātu meklētājs atlasa dublikātus:

 • Faila izmēra ekvivalence – šis kritērijs tiek pielietots kā pirmais un vienmēr
 • Faila laiks – pielietojot šo kritēriju dublikātu sarakstā paliek tikai faili kuriem arī laiks sakrīt
 • Faila nosaukums - pielietojot šo kritēriju dublikātu sarakstā paliek tikai faili kuriem arī nosaukums sakrīt
 • Saturs - pielietojot šo kritēriju dublikātu sarakstā paliek tikai faili kuriem arī to saturs sakrīt. Šī analīze aizņem visvairāk laika, tādēļ ja iespējams, vispirms jāpielieto divi iepriekšējie kritēriji, kuri ir ļoti ātri.
Dublikāatu meklētājs var meklēt dublikātus arī zip failos, ja papildus arī unzip32.dll ir pieejams

Direktoriju komplekts

Atkarībā no darbības režīma tiek pielietots viens vai divi komplekti. Šis komplekts ir saraksts ar direktorijām, kurās jāmeklē dublikātus. Vienā un tajā pašā komplektā var būt direktorijas no jebkura diska, gan iekšējā , gan ārējā USB, gan CD, gan tīkladiska. Iespējams, ir kādas apakšdirektorijas kurās meklēt dublikātus nevajadzētu, piem, meklējot C diskā, miskastē meklēt nevajadzētu. Šim nolūkam komplektā var iekļaut nemeklēšanas direktorijas, to saturs meklēšanas procesā tiks ignorēts.

Lietošana

 1. Izvēlēties meklēšanas režīmu
 2. Izveidot direrktoriju komplektu(s). Šim nolūkam nospiest pogu ar zaļo ķeksīti lai pievienotu meklēšanas direktoriju, ar sarkano krustiņu - lai pievienotu nemeklēšanas ddirektoriju. Ieteicams pēc iespējas samazināt apstrādājamo direktoriju skaitu , jo no tā atkarīgs nākamajos punktos patērētais laiks.
 3. Nospiest "GetInvent". Atkarībā no failu daudzuma datorā, šis process var aizņemt ilgāku laiku. Procesa beigās parādās dublikātu kandidātu saraksts, kuram izmēra kritērijs jau pielietots. Peles klikšķis uz šā saraksta pozīcijas detalizācijas logā parāda attiecīgajai pozīcijai atbilstošos failus
 4. Pēc vajadzības pielietot pārējos identiskuma kritērijus
Pielietojot tikai izmēra un satura kritērijus dublikātu sarakstā paliks failu dublikāti, neatkarīgi no to nosaukumiem un kopēšanu rezultātā mainītiem failu laikiem.

Lietotāja interfeiss

 • GetInvent - 1. solis dublikātu meklēšanā. Atrod un sagrupē vienāda izmēra failus.
 • Datanalize - dublikātu sarakstā atstāj failus ar vienādiem faila izmaiņas laikiem
 • Nosaukanalize - dublikātu sarakstā atstāj failus ar vienādiem nosaukumiem
 • Saturs - dublikātu sarakstā atstāj failus ar vienādu saturu
 • divpusēja meklēšana - ieslēdz divpusējās meklēšanas režīmu, redzami divi direktoriju komplekti, kā attēlā.
 • daudzpusēja meklēšana - ieslēdz daudzpusējās meklēšanas režīmu, redzams viens direktoriju komplekts.
 • meklēt arī zip failos - meklē arī bezparoles zip arhīvos. Šī funkcija darbojas tikai tad ja tajā pašā direktorijā, kur atrodas dubliq.exe, atrodas arī unzip32.dll.
 • ignorēt mazos failus - ja atzīmēts, "GetInvent" laikā tiks ignorēti faili , mazāki par norādītajiem.
 • divi vienādi direktoriju komplekti:
  • Poga ar zaļu ķeksi - pārlūkot un izvēlēties iekļaujamās direktorijas
  • Poga ar sarkanu krustu - pārlūkot un izvēlēties neiekļaujamās direktorijas
  • saraksta logs - šeit ar zaļu ķeksi priekšā parādās iekļaujamās direktorijas un ar sarkanu krustu - neiekļaujamās. Lai izdzēstu kādu pozīciju, to iezīmēt, noklikšķinot ar peli un nospiest delete pogu uz klaviatūras.
 • Dublikāti - saraksts , kurā katrai dublikātu kandidātu grupai atbilst viena rinda. Rindā ir skaitlis, kurš norāda dublikātu kandidātu skaitu attiecīgajā grupā. Peles klikšķis uz kādas pozīcijas detalizācijas logā parāda šīs grupas failus. Failu grupas dublikātu sarakstā izvietotas pēc failu lieluma dilstošā secībā.
 • Detalizācijas logs - šeit tiek parādīts dublikātu sarakstā izvēlētās grupas sastāvs,piem. attēlā redzamajā gadījumā detalizācijas logā redzams kādi 3 faili ietilpst otrajā grupā. Dubultklikšķis uz faila atver Windows Explorerī direktoriju, kurā šis fails atrodas.

Specifikācija
Operētājsistēma Testēts Windows XP, iespējams strādā arī ar Vista un 7
Jāinstalē Nav
Versija 1.5
Reģistra atslēga -
Lejupielāde Lejupielādēt un atarhivēt šo zip arhīvu. Tajā atrodas:
 • dubliq.exe - Dublikātu meklētājs
 • unzip32.dll - palīgfails darbam ar arhīva failiem. Šā faila autortisības pieder INFO-ZIP.
Sistēmas attīrīšana Dublikātu meklētājam strādājot ar zip arhīviem tas var veidot pagaidu direktoriju pagaidfailiem. Normālā gadījumā veroties ciet Dublikātu meklētājs šos failus un direktoriju nodzēš, bet tas to pārtraucis uzdevumu dispečers (task manager), vai dators ir bijis "pakāries", iespējams , šie faili ir palikuši datora diskā. Šajā gadījumā pagaidfailu direktorijā nodzēst apalšdirektorijas , kuru nosaukumi sākas ar dubliq.